Srebrny Jubileusz naszych Sióstr

23 kwietnia w parafii Wszystkich Świętych w Brusach za 25-lat życia charyzmatem paschalnym dziękowały s. Weronika Czarnowska ( jest to Siostry rodzinna parafia)  i s. Barbara Dzienisz. Eucharystię Koncelebrowało jedenastu Kapłanów. Przewodniczył ks. Mirosław Klawikowski – proboszcz parafii Brusy. Dziękujemy  Kapłanom z którymi współpracujemy i Kapłanom – Gościom za obecność i dar Mszy Świętej w naszej intencji. Dziękujemy za obecność i łączność z nami Siostrze Prowincjałce i każdej Siostrze, w sposób szczególny Siostrom z naszych wspólnot. Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy łączyli się tego dnia z nami w modlitwie dziękczynienia i uwielbienia!

Jubilatki- s. Barbara i s. Weronika