Odnowienie ślubów zakonnych

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem”. Co oznaczają te słowa? Może Pan Jezus chce przekazać nam coś zupełnie prostego i fundamentalnego dla naszego życia, czyli po prostu: zaufaj mi i chodź do Mnie! I stało się, że nasza współsiostra 13.08.2016r. ponownie odpowiedziała na Boży wybór i powiedziała: Jestem, idę do Ciebie, bo mnie wybrałeś! I podczas Mszy Świętej w domu Prowincjalnym w Poznaniu odnowiła śluby zakonne, ślubując Zmartwychwstałemu Panu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Po Eucharystii s. Benedykta Ewa podziękowała Panu Jezusowi, Przełożonej Prowincji oraz siostrom za dar złożenia ślubów i poprosiła o pamięć w modlitwie.