Pogrzeb bohaterów

28.08.2016r, Gdańsk, Bazylika Mariacka – nasze Siostry z Rumi: s. Kasjana, s. M. Ewa i s. Benedykta Ewa uczestniczyły w pogrzebie podporucznik Danuty Siedzikówny „Inki” oraz podpułkownika Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”, aby upamiętnić bohaterów Armii Krajowej i dziękować Panu Bogu za ludzi dla, których słowa Bóg, Honor i Ojczyzna nie były tylko martwym sloganem, ale najwyższymi wartościami, którymi należy kierować się w życiu. Żołnierze Wyklęci – Niezłomni czyli Prawdziwi Bohaterowie będący przykładem jak żyć Miłością i Prawdą są dla nas zaproszeniem postępowania drogą Prawdy i do uświadomienia sobie potrzeby solidnego wychowania dzieci i młodzieży w duchu zdrowego patriotyzmu, aby zawsze „zachowywać się jak trzeba”.