Jubileusz, wystawa, medal

26 października wspólnota Wejherowska przeżywała święto. Z okazji naszego 125- lecia w wejherowskim muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie została przygotowana wystawa ukazująca naszą historię i działalność apostolską. Świętowanie rozpoczęło się Eucharystią, której przewodniczył ks. Bp Zbigniew Zieliński. Następnie przeszliśmy do Muzeum, gdzie o godz. 18.00 rozpoczął się wernisaż wystawy pt. „Miłością i Prawdą. 125- lecie Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek”. W pierwszej jego części wystąpił chór Cantores Veiherovienses pod dyrekcją Tomasza Chyły.  Wraz z nami świętowali i byli obecni przedstawiciele władz powiatu i miasta. Bardzo miłym zaskoczeniem dla naszego Zgromadzenia był fakt otrzymania od władz powiatu medalu pamiątkowego za zasługi wniesione w przestrzeń dydaktyczno- oświatową w mieście i w powiecie. Po słowach podziękowań i życzeń nastąpiło otwarcie wystawy i zaproszenie wszystkich zgromadzonych gości do sali wystawowej. Wystawa wzbudziła wiele wspomnień w byłych uczniach, które siostry katechizowały i uczyły. Czas zwiedzania wystawy i poczęstunku sprzyjał rozmową i wspomnienią. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej wystawy oraz zapraszamy do odwiedzania wejherowskiego Muzeum, w którym do końca października można oglądać eksponaty związane z Bł. s. Alicją Kotowską, z działalnością sióstr w Wejherowie, jak też inne muzealia.