s. Hanna Przełożoną Prowincji

Dnia 23 października s. Hanna Słodzinka rozpoczęła posługę Przełożonej Prowincji Poznańskiej. Dziękujemy Siostrze Prowincjałce, iż przyjęła nową misję względem naszej Prowincji w duchu wiary i zaufania Bogu. Zapewniamy o modlitwie o dary Ducha Świętego w podejmowaniu nowych zadań dla Zgromadzenia.

23 października Matka Generalna Dorota Zygmunt, która przybyła do nas z Rzymu spotkała się z Siostrami Przełożonymi wszystkich naszych domów i przedstawiła siostrom nową Przełożoną Prowincji. Następnie Siostry domu Poznańskiego mogły przywitać i ucieszyć się nominacją s. Hanny na Przełożoną Prowincji. Szczytem tego dnia była Eucharystia odprawiana przez ks. Rafała Golinę- Zmartwychwstańca w intencji Siostry Prowincjałki Hanny. Wieczorem najmłodsze Siostry zaprosiły nas na spotkanie, w którym mogłyśmy przenieść się w czasy Bł. Matki Celiny i zobaczyć Jej ponadczasową mądrość w formowaniu młodych sióstr.