Rozpoczęcie postulatu.

Wieczorem 10 listopada, w przeddzień 77. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. s. Alicji Kotowskiej rozpoczęła kolejny etap formacji kandydatka Marta. Rozpoczęcie postulatu poprzedziły trzy dniowe rekolekcje. Po wspólnych modlitwach Siostra Prowincjałka Hanna zwróciła się ze swoim słowem do Marty i całej zebranej wspólnoty, wyrażając radość tej chwili i ukazując naszą błogosławioną męczennicę jako wzór prawdziwej Zmartwychwstanki. Następnie nastąpił moment przyjęcia przez Martę postulanckiego medalika z wizerunkiem Zmartwychwstałego Pana. Po wyjściu z kaplicy siostry przyjęły s. Martę śpiewem i dobrym słowem.

S. Marto życzymy, aby czas formacji zakonnej był nieustannym odkrywaniem ogromu Bożej miłości względem siostry, na którą serce pragnie odpowiedzieć już tylko: chcę, idę, jestem Panie.