Trzech Króli w klasztorze

Uroczystość Objawienia Pańskiego świętowałyśmy jak co roku podwójnie pamiętając o początkach naszego Zgromadzenia. Tego dnia w klasztorze na Głogowskiej w Poznaniu królowie pojawili się już podczas obiadu sprawiając radość siostrom. Po południu cały nasz dom został poświęcony, gdyż przyjęłyśmy kolędę duszpasterską. Natomiast wieczorem spotkałyśmy się, aby wspólnotowo ucieszyć się kolejną rocznicą powstania Zgromadzenia. Do naszej wspólnoty powrócili królowie, którzy pragnęli oddać część Dzieciątku, ale też i pojawiły się nasze Założycielki wraz z kardynałem Parocci i O. P. Semenenką. Poprzez obraz i słowa starałyśmy się wniknąć w wydarzenia, od których wszystko się zaczęło. Wdzięczne Bogu za dar powołania naszej rodziny zakonnej w Kościele przed 126-laty pragniemy nieść dzisiaj nadzieję i radość Zmartwychwstania każdemu człowiekowi.