Rozpoczęcie nowicjatu

2 sierpnia w Rumi kanoniczny nowicjat rozpoczęła s. Magdalena Anna Halczyńska. Siostra do tego dnia przygotowała się przez odprawienie sześciodniowych rekolekcji. Siostra wyraziła wobec Siostry Prowincjałki Hanny Słodzinka oraz zebranych sióstr swoje pragnienie podążania za Chrystusem w Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstanek. Otrzymała habit zakonny oraz imię s. Magdalena Anna. W intencji nowej siostry nowicjuszki została odprawiona Msza Święta, której przewodniczył i słowo wygłosił o. Ryszard Burda CR. Życzymy Siostrze wzrastania w powołaniu, umacniania się w Chrystusie i radości w dzieleniu wszystkiego w duchu siostrzanym.