111-ta rocznica śmierci Matki Jadwigi Borzęckiej

27 września 1906 roku w Kętach w godzinach nocnych odeszła cicho, zawołana przez Zmartwychwstałego Pana Sługa Boża Matka Jadwiga Borzęcka — Współzałożycielka Zgromadzenia. Zarówno jej Matka Błogosławiona Celina Borzęcka, która ufała, że to córka przejmie po niej troskę o nowo powstające Zgromadzenie, jak też i siostry przeżyły ból i poczucie straty. Matka Jadwiga pozostawiła słowa wypowiedziane do Boga na modlitwie, jak też i do różnych osób – dzisiaj stanowi to bogactwo dla nas i dla Kościoła. Powstawały wiersze i inne utwory mówiące o życiu i oddaniu się Bogu Matki Jadwigi. Z okazji kolejnej rocznicy dla nieba powstał filmik na kanwie wiersza s. M. Bogdany Bieleckiej CR. Zapraszamy do obejrzenia – kliknij tutaj.