Rozpoczęcie postulatu

Wieczorem 25 października w wigilię wspomnienia naszej bł. Założycielki Matki Celiny Borzęckiej Alicja Kaźmierczyk rozpoczęła kolejny etap formacji zakonnej. Siostra Prowincjałka Hanna Słodzika po wspólnych modlitwach skierowała słowo do kand. Alicji oraz do zebranych sióstr ukazując wzór i wstawiennictwo Założycielki Zgromadzenia. Następnie nałożyła kandydatce medalik z wizerunkiem Zmartwychwstałego Pana jako znak przynależności do Zgromadzenia. Cieszymy się wraz z s. Alicją, iż usłyszawszy głos Jezusa z odwagą odpowiedziała Mu i wkroczyła na drogę, która wiedzie do oddania się Panu niepodzielnym sercem. Niech Bóg będzie uwielbiony za dzieła jakie dokonuje.