spotkania opłatkowe – Brusy

Przedświąteczne spotkanie

13 grudnia członkowie wszystkich wspólnot  funkcjonujących przy parafii w Brusach spotkali  się na  wigilii. S. Barbara, s. Małgorzata i s. Urszula są  członkami wspólnoty Domowników . Wspólnota ta  powstała w parafii przed trzema laty. Jej charakterystycznym rysem jest parafialność. Animuje i  współorganizuje  przedsięwzięcia  służące pogłębianiu życia  religijnego i wspólnotowego parafii.

Rycerstwo Niepokalanej i …

14 grudnia s. Małgorzata i s. Urszula wraz z Rycerstwem Niepokalanej na zaproszenie Księdza Proboszcza  uczestniczyły w wigilijnym spotkaniu  dzieci  i młodzieży należącej do różnych grup i wspólnot przy parafii.  Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze, przy śpiewie kolęd. Przybył  też Mikołaj w asyście elfów.

Siostry zakonne z diecezji pelplińskiej  na spotkaniu opłatkowym  z  Księdzem biskupem

Siostra Barbara  w tym czasie była na spotkaniu opłatkowym dla sióstr zakonnych z Księdzem Biskupem  Ryszardem Kasyną. Spotkanie rozpoczęło sie Eucharystią. Następnie z opłatkiem w ręku wszyscy wszystkim składali świąteczne i noworoczne życzenia.