Dni skupienia w Wejherowie

Zapraszamy do chwili zatrzymania się i pochylenia na największą tajemnicą naszej wiary- Eucharystią. Gdzie? W Wejherowie, w naszym domu na ul. Klasztornej. Będziemy starały się nie tyle rozumem co sercem przeżyć szczyt naszej wiary i doświadczyć miłości Boga.  Zapraszamy. 🙂

Termin: 18-19 stycznia 2020

Miejsce: Wejherowo, ul. Klasztorna 9

Bliższe informacje: zakładka: „kontakty” bądź „zapytaj, porozmawiaj” 🙂

Czekamy na każdą z Was. 🙂