przygotowanie do Forum diecezjalnego w Pelplinie

2 marca siostry ze wspólnoty w Brusach uczestniczyły w spotkaniu, którego celem jest organizacja Forum diecezjalnego „U źródeł łaski”.  Pośród uczestników tego spotkania byli kapłani, siostry zakonne, osoby świeckie, a także przedstawiciele zrzeszeń diecezji pelplińskiej. Myślą przewodnią tego  spotkania była współpraca świeckich z  kapłanami. Spotkanie  składało się  z części modlitewnej, formacyjnej i roboczej.

Konferencję wygłosił  pallotyn – ks. Krzysztof Kralka – ewangelizator, rekolekcjonista i dyrektor Szkoły nowej ewangelizacji.

Część robocza spotkania poświęcona była organizacji  forum diecezjalnego, które będzie miało miejsce w  Pelplinie w wigilię Zesłania Ducha Świętego.  Celem  tego forum będzie między innymi doświadczenie przez wszystkich  członków  wspólnot,  jakie działają w parafiach na terenie diecezji, pełnego mocy i radości Kościoła, by podjąć odpowiedzialność za wiarę i misję Kościoła diecezjalnego.