Blisko potrzebujących

W obecnych czasie, gdy nasza Ojczyzna i cały Świat podejmuje zmaganie z koronawirusem nie jesteśmy obojętne na cierpienia konkretnych osób i całych społeczności. Wypraszamy na kolanach Boże Miłosierdzie dla narodów, modlimy się za chorych, za ich najbliższych, za zalęknionych. Pragniemy wspierać lekarzy, pielęgniarki i wolontariuszy. Dołączyłyśmy do „zastępów” szyjących maseczki. Nasze wspierają Wielkopolską Izbę Lekarską. Ufamy, że Pan Zmartwychwstały, Pan życia i śmierci jest silniejszy niż koronawirus i Tobie też dzisiaj chcemy nieść tę nadzieję… że czas pandemii się skończy. Chcemy też posługiwać dobrym słowem i gotowością słuchania- więc jeśli potrzebujesz naszej bliższej obecności (telefonicznej czy przez skeypa) i chcesz skontaktuj się z nami.