100-lecie Zmartwychwstanek w Brusach

W spisanej przez s. M. Lucynę Mistecką historii naszego Zgromadzenia czytamy:
„W Brusach koło Chojnic osiedliły się zmartwychwstanki w 1920 roku po uprzednim uzyskaniu zgody biskupa chełmińskiego Augustyna Rosentrera…“

A w biuletynie wydanym na 50 lecie Prowincji Poznańskiej odnotowano: „ Dom w Brusach pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej erygowany 8 grudnia 1920r…“

 

Siostry ze wspólnoty w Brusach uroczystymi Nieszporami i Eucharystią, w wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia, rozpoczęły świętowanie jubileuszu 100 lecia pobytu
w Brusach od  wyrażenia wdzięczności Bogu za ogrom łask jakim obdarzał ON siostry, które przeżyły w w Brusach czas powojenny, a potem czas okupacji, komunizmu i wolności. Kroniki opisujące  działania sióstr, w każdej z tych przestrzeni czasowych, ukazują  jak wiele zawdzięczają one wstawiennictwu  Matki Bożej Niepokalanej.