Rozpoczęcie postulatu

Dnia  7 grudnia s. Paulina rozpoczęła postulat w naszym Zgromadzeniu. To wydarzenie poprzedziły trzy dniowe rekolekcje w ciszy. Po pierwszych Nieszporach Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny Siostra Przełożona Prowincji Hanna Słodzinka wygłosiła przemówienie skierowane do s. Pauliny i do zebranych sióstr.  Następnie Paulina otrzymała medalik z Chrystusem Zmartwychwstałym symbolizujący przynależność do Zgromadzenia. Niech Pan prowadzi dalej s. Paulinę drogami Zmartwychwstania.