Zmartwychwstanie z Małymi Rycerzami w Brusach

Nasze spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym rozpoczęłyśmy w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego korzystając  z „Apteczki skutecznej pomocy” , która zawierała w sobie „naczynie” do czerpania miłosierdzia w postaci obrazu Jezusa Miłosiernego oraz „narzędzie” do odmawiania koronki do Miłosierdzia Bożego.  Młodzież i dzieci z przejęciem, a nawet wzruszeniem sięgały  po zawartość tej  niezwykle skutecznej apteczki.  Rycerze uwielbiali także Boże Miłosierdzie tańcem.