Historia

Dzieje apostołek zmartwychwstania (dawniej: sióstr zjednoczonych) sięgają niemal początków zgromadzenia. Najstarsza bowiem reguła dla nich przeznaczona pochodzi z 1900r. Czytamy w niej następujące i wciąż aktualne słowa:
(siostry zjednoczone) są to osoby (…) w świecie żyjące, którym społeczne położenie lub inne przeszkody nie pozwalają związać się ślubami z naszym Zgromadzeniem, lecz które mają ten sam cel, (…) pragną być razem z nami w Bogu, sercem jednym i duszą jedną razem żyć i razem pracować.