Misja

„Dzisiaj dość liczne Instytuty, często pod wpływem nowych okoliczności,
dochodzą do przekonania, że ludzie świeccy mogą mieć udział w ich charyzmacie.
Są oni zatem zapraszani do głębszego uczestnictwa w duchowości i misji danego Instytutu”


(Jan Paweł II, Vita consecrata, 54)

Przy Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego od początku powstała wspólnota osób świeckich tzw. Siostry Zjednoczone, obecnie są to Apostołki Zmartwychwstania. Myśl współdziałania Zgromadzenia ze świeckimi wyrosła z idei Bogdana Jańskiego, który pragnął tworzyć wspólnoty sióstr nie prowadzących życia wspólnotowego. Nowatorska na koniec XIX wieku idea co do życia laikatu zjednoczonego ze Zgromadzeniem jedną duchowością i tym samym celem apostolskim, podjęta przez bł. Matkę Celinę Borzęcką spotkała się z większym zainteresowaniem po Soborze Watykańskim II.

Kim są Apostołki Zmartwychwstania?
Jest to stowarzyszenie kobiet świeckich, które jako dziewczęta, matki rodzin lub osoby samotne żyją duchem paschalnym (życie paschalne tj. obumieranie swojego „ja”, by jednoczyć sie z Panem Jezusem we wszystkim, por. Ga 2,20) według Reguły zatwierdzonej przez Kościół.

 

Do czego są powołane Apostołki Zmartwychwstania?

  • Do życia w duchu Zgromadzenia i współudziału w jego misji w celu rozszerzania Królestwa Bożego w świecie poprzez odnowienie społeczeństwa.
  • Apostołki Zmartwychwstania wypełniają swoje chrześcijańskie powołanie żyjąc w świecie oraz pełniąc swoje codzienne obowiązki rodzinne i zawodowe.
  • Pogłębiają swoje życie sakramentalne uczestnicząc w pełni w Eucharystii i korzystając często z Sakramentu Pojednania.
  • Rozwijając życie duchowe poprzez modlitwę osobistą i wspólnotową uczestnicząc w miesięcznych dniach skupienia, w rekolekcjach, a także w życiu parafii lub diecezji.
  • Podejmują apostolstwo: modlitwy, cierpienia, ewangelizację poprzez życie Ewangelią i uczynki miłosierdzia.


Kto może zostać Apostołką Zmartwychwstania?

Każda katoliczka, która ma szczerą intencję rozpoznania i wypełniania woli Bożej w swym codziennym życiu oraz pragnienie życia duchem Zgromadzenia zgodnie z regułą Apostołek Zmartwychwstania.

Z kim nawiązać kontakt w tej sprawie?
Wspólnoty Apostołek Zmartwychwstania powstają przy wspólnotach sióstr
.