Zmartwychwstanie z Małymi Rycerzami w Brusach

Nasze spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym rozpoczęłyśmy w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego korzystając  z „Apteczki skutecznej pomocy” , która zawierała w sobie „naczynie” do czerpania miłosierdzia w postaci obrazu Jezusa Miłosiernego oraz „narzędzie” do odmawiania koronki do Miłosierdzia Bożego.  Młodzież i dzieci z przejęciem, a nawet wzruszeniem sięgały  po zawartość tej  niezwykle skutecznej apteczki.  Rycerze uwielbiali także Boże Miłosierdzie tańcem.

Czytaj więcej

Spotkanie wigilijne Rycerzy Niepokalanej

Rycerze Niepokalanej  w ramach wigilijnego spotkania,  niezależnie od wieku  przyszli  z lampionami w ręku , aby wyrazić Jezusowi swoje pragnienie, że chcą  być Jego światłem dla innych ludzi, że chcą  tak zwyczajnie, w codzienności nieść innym ludziom, a zwłaszcza swoim domownikom  miłość, dobroć i dobre słowo.
Każdy z Rycerzy ze światełkiem w ręku  mówił Jezusowi „Jezu chcę być Twoim światłem”; „Jezu pomóż mi być Twoim światłem.”

Na zakończenie  przedświątecznego spotkania siostry wręczyły dzieciom kartki świąteczne ze żłóbkami, które zostały  pobłogosławione  przez Ojca Świętego Franciszka. Aby uczynić zadość potrzebie serca i tradycji, każde dziecko zabrało ze sobą  opłatek, aby podzielić się nim z najbliższymi.

Czytaj więcej

Godzina Łaski

8 grudnia siostry wraz z dziećmi należącymi do Rycerstwa Niepokalanej  poprowadziły,  w samo południe, nabożeństwo zwane „Godziną Łaski” .
Do wspólnej modlitwy włączyło się dużo osób,  których potrzebą  serca, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny było trwanie na adoracji  przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie w duchu uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i prośby.

Czytaj więcej

Rozpoczęcie postulatu

Dnia  7 grudnia s. Paulina rozpoczęła postulat w naszym Zgromadzeniu. To wydarzenie poprzedziły trzy dniowe rekolekcje w ciszy. Po pierwszych Nieszporach Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny Siostra Przełożona Prowincji Hanna Słodzinka wygłosiła przemówienie skierowane do s. Pauliny i do zebranych sióstr.  Następnie Paulina otrzymała medalik z Chrystusem Zmartwychwstałym symbolizujący przynależność do Zgromadzenia. Niech Pan prowadzi dalej s. Paulinę drogami Zmartwychwstania.

Czytaj więcej