Droga ku beatyfikacji

Po śmierci błogosławionej siostry Alicji panowało ogólne przekonanie o jej świętości nie tylko, dlatego, że zginęła za wiarę w sposób męczeński, ale że w ciągu całego życia intensywnie dojrzewała do spotkania ze swoim Bogiem” (por. Matka Teresa Jasieńska CR).


Ojciec Święty Pius XII, usłyszawszy o śmierci s. Alicji, powiedział:
„Macie męczennicę, to wielka chwała i pociecha dla Zgromadzenia. Czy może być większe szczęście, jak oddać życie za wiarę,
za Kościół, za Chrystusa Pana?”

KALENDARIUM PROCESU BEATYFIKACYJNEGO:

Listopad 1991 podanie kandydatury Siostry Alicji Kotowskiej do włączenia w proces beatyfikacyjny tych, którzy ponieśli śmierć „z    nienawiści do wiary” w różnych miejscach i okolicznościach, ale z rąk tego samego prześladowcy tj. faszystów niemieckich.

20.11.1991 – przyjęcie kandydatury Siostry Alicji i włączenie w proces beatyfikacyjny.

26.01.1992 – uroczysta sesja Trybunału Kanonizacyjnego, podczas której rozpoczęto proces zgłoszonych męczenników; od tego momentu przysługuje im tytuł Słudzy Boży.

Luty 1992 – podjęcie decyzji o utworzeniu trybunałów pomocniczych tzw. Rogatoryjnych, ze względu na dużą liczbę kandydatów.

25.03.1992 – powołanie przez ks. Abp Tadeusza Gocłowskiego Trybunału Rogatoryjnego do Spraw Beatyfikacji sług Bożych: ks. Mariana Góreckiego, ks. Bronisława Komorowskiego, ks. Franciszka Rogaczewskiego, Siostry Alicji Kotowskiej i Siostry Julii Rodzińskiej, dominikanki  (Sług Bożych Archidiecezji gdańskiej).

Maj 1992 – przesłuchiwanie świadków, którzy potwierdzali świętość życia Sł.B. Alicji Kotowskiej.

3.08.1993 powołanie Komisji Historycznej, w celu przebadania zebranej dokumentacji pod względem historycznym i teologicznym.

03.01.1994 – zakończenie prac Trybunału Rogatoryjnego na terenie Archidiecezji Gdańskiej i przekazanie dokumentacji Trybunałowi Kanonizacyjnemu Włocławskiemu.

Marzec 1994 przekazanie zebranych akt do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

Styczeń 1998 przekazanie dokumentacji o męczeństwie wszystkich 108 Sług Bożych do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

26.03.1999 – uroczyste promulgowanie dekretu o męczeństwie 108 Sług i Służebnic Bożych; uroczystość odbyła się na Watykanie w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

13.06.1999 – Msza Święta Beatyfikacyjna na Placu Piłsudskiego w Warszawie pod przewodnictwem Ojca Świętego Jana Pawła II; wśród 108 męczenników II wojny światowej została wyniesiona chwały ołtarzy s. Alicja Kotowska, Zmartwychwstanka.