Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem
bł.s. Alicji Kotowskiej


Chryste Zmartwychwstały,
który powołałeś błogosławioną Alicję
na drogę życia zakonnego
i obdarzyłeś wiernością
w pełnieniu przykazania
miłości Boga i bliźniego
spraw,
aby jej męczeńska śmierć
wyjednała nam męstwo
w znoszeniu wszelkich cierpień.
Udziel nam za jej przyczyną laski,
o ktorą Cię błagamy (…).
Niech przez wysłuchanie naszej prośby
wzrasta chwała Twoja na ziemi.
Amen.