Życiorys

Siostra Alicja Maria Jadwiga Kotowska urodziła się 20 listopada 1899 roku w Warszawie. Umiłowanie Boga i Ojczyzny wyniosła z domu rodzinnego, gdzie wzorem i przykładem był bogobojny ojciec. Już w czasie I wojny światowej zaangażowała się w pomoc rannym żołnierzom, służąc, jako Siostra Czerwonego Krzyża.

Do Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek wstąpiła 29 lipca 1922 roku. W liście do matki generalnej z prośbą o przyjęcie do Zgromadzenia pisała: Pragnę żyć i umierać dla Chrystusa, miłując Go nad wszystko, gdyż jest Miłością Najwyższą, Panem, Bogiem i wszystkim moim.  W Zgromadzeniu skończyła studia matematyczno-przyrodnicze w zakresie chemii i pracowała, jako nauczycielka fizyki i chemii w szkołach średnich prowadzonych przez Zgromadzenie.

Od 1934 roku pełniła obowiązki przełożonej wspólnoty domu w Wejherowie i jednocześnie dyrektorki żeńskiego gimnazjum. Polecone zadania wypełniała z wielkim umiłowaniem człowieka, troską i zaangażowaniem. Jako prawdziwa patriotka wlewała w serca uczennic umiłowanie Boga i Ojczyzny oraz miłość bliźniego.

Z chwilą wybuchu II wojny światowej szkoła została zamieniona na szpital, a Siostra Alicja za swą działalność znalazła się na liście osób przeznaczonych do aresztowania przez  gestapo. Choć była ostrzegana o tym, postanowiła zostać wraz ze swoimi siostrami na posterunku, do końca myśląc bardziej o innych niż o sobie. 24 października 1939 roku została aresztowana i osadzona w więzieniu w Wejherowie. Z relacji świadków wynika, iż 11 listopada wywieziono ją do lasu piaśnickiego i zamordowano.  Tak wypełniło się jej pragnienie, aby żyć i umierać dla Chrystusa.

13 czerwca 1999 roku została wyniesiona do chwały ołtarzy przez Ojca Świętego Jana Pawła II, w Warszawie, w gronie 108 Męczenników Kościoła w Polsce z lat 1939- 1945.