Spotkanie wigilijne Rycerzy Niepokalanej

Rycerze Niepokalanej  w ramach wigilijnego spotkania,  niezależnie od wieku  przyszli  z lampionami w ręku , aby wyrazić Jezusowi swoje pragnienie, że chcą  być Jego światłem dla innych ludzi, że chcą  tak zwyczajnie, w codzienności nieść innym ludziom, a zwłaszcza swoim domownikom  miłość, dobroć i dobre słowo.
Każdy z Rycerzy ze światełkiem w ręku  mówił Jezusowi „Jezu chcę być Twoim światłem”; „Jezu pomóż mi być Twoim światłem.”

Na zakończenie  przedświątecznego spotkania siostry wręczyły dzieciom kartki świąteczne ze żłóbkami, które zostały  pobłogosławione  przez Ojca Świętego Franciszka. Aby uczynić zadość potrzebie serca i tradycji, każde dziecko zabrało ze sobą  opłatek, aby podzielić się nim z najbliższymi.

Czytaj więcej

Godzina Łaski

8 grudnia siostry wraz z dziećmi należącymi do Rycerstwa Niepokalanej  poprowadziły,  w samo południe, nabożeństwo zwane „Godziną Łaski” .
Do wspólnej modlitwy włączyło się dużo osób,  których potrzebą  serca, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny było trwanie na adoracji  przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie w duchu uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i prośby.

Czytaj więcej

Rozpoczęcie postulatu

Dnia  7 grudnia s. Paulina rozpoczęła postulat w naszym Zgromadzeniu. To wydarzenie poprzedziły trzy dniowe rekolekcje w ciszy. Po pierwszych Nieszporach Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny Siostra Przełożona Prowincji Hanna Słodzinka wygłosiła przemówienie skierowane do s. Pauliny i do zebranych sióstr.  Następnie Paulina otrzymała medalik z Chrystusem Zmartwychwstałym symbolizujący przynależność do Zgromadzenia. Niech Pan prowadzi dalej s. Paulinę drogami Zmartwychwstania.

Czytaj więcej

100-lecie Zmartwychwstanek w Brusach

W spisanej przez s. M. Lucynę Mistecką historii naszego Zgromadzenia czytamy:
„W Brusach koło Chojnic osiedliły się zmartwychwstanki w 1920 roku po uprzednim uzyskaniu zgody biskupa chełmińskiego Augustyna Rosentrera…“

A w biuletynie wydanym na 50 lecie Prowincji Poznańskiej odnotowano: „ Dom w Brusach pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej erygowany 8 grudnia 1920r…“

 

Siostry ze wspólnoty w Brusach uroczystymi Nieszporami i Eucharystią, w wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia, rozpoczęły świętowanie jubileuszu 100 lecia pobytu
w Brusach od  wyrażenia wdzięczności Bogu za ogrom łask jakim obdarzał ON siostry, które przeżyły w w Brusach czas powojenny, a potem czas okupacji, komunizmu i wolności. Kroniki opisujące  działania sióstr, w każdej z tych przestrzeni czasowych, ukazują  jak wiele zawdzięczają one wstawiennictwu  Matki Bożej Niepokalanej.

Czytaj więcej