Prowincja Poznańska

BrusyDębkiGrudziądzPoznańPoznań - WzlotowaRumiaWejherowo
Brusy

Patron domu i kaplicy: NMP Niepokalanie Poczęta

Rok założenia: 1920

Siostry osiedliły się w Brusach koło Chojnic po uzyskaniu zgody biskupa diecezji chełmińskiej, Augustyna Rosentretera. Otworzyły ochronkę, pracownię robót ręcznych oraz służyły chorym pomocą pielęgniarską. Zajmowały się też zakrystią w kościele parafialnym. W 1929 roku została uruchomiona szkoła gospodarstwa domowego wraz z internatem dla dziewcząt, która z przerwą okupacyjną trwała do 1951 roku. Po odebraniu siostrom szkoły i internatu, oddały się one pracy parafialnej, obejmując katechizację i zakrystię, a po 1989 roku otworzyły własne przedszkole.

Adres:
ul. Szkolna 14, 89-632 Brusy

tel.: (052) 398 31 63
fax: (052) 398 22 44

brusycr@wp.pl

http://www.przedszkolesiostr.szkolna.net/

 

Dębki

Patron domu i kaplicy: Stella Maris
Rok założenia: 1962

Dom ten jest miejscem wypoczynkowym sióstr, w miarę możliwości przyjmowani są również goście świeccy. Przez cały rok siostry przyjmują różne grupy rekolekcyjne. Tutaj w okresie Solidarności spędzały swe wakacje dzieci jej członków z Wybrzeża. Siostry prowadzą także apostolstwo wśród wczasowiczów i miejscowej ludności.

Adres:
ul. Wczasowa 8, 84-110 Krokowa
tel.: (058) 673 75 97

Grudziądz

Patron domu: Dzieciątko Jezus
Patron kaplicy: NMP Matka Kościoła
Rok założenia: 1921

Siostry zorganizowały w Grudziądzu własne przedszkole, uruchomiły kursy kroju i szycia, pracownię szat liturgicznych oraz wypiekanie komunikantów. Oprócz tego pracowały jako zakrystianki w kościele parafialnym i prowadziły organizacje kościelne. Specjalnym apostolstwem objęły od 1933 roku kolonię bezrobotnych na tak zwanejMaderze
. Do wojny siostry prowadziły łącznie 5 przedszkoli. W parę dni po zajęciu Grudziądza przez Niemców w 1939, siostry zostały wyrzucone z domu i musiały rozjechać się do rodzin. Zostały tylko cztery ubrane po świecku, które pracowały jako zakrystianki, opiekowały się chorymi i jeńcami, wysyłając im paczki żywnościowe. Po wojnie siostry ponownie uruchomiły przedszkole. W 1961 zostało ono odebrane zgromadzeniu przez władze państwowe wraz z zajmowanym lokalem. Wówczas siostry objęły katechizację i zakrystię, a przez pewien okres wypiekały komunikanty. Obecnie, od 1996 roku, zostało na nowo uruchomione przedszkole.
Adres:
ul. Chełmińska 77, 86-300 Grudziądz
tel.: (56) 462 36 60
fax: (56) 464 44 80

www.przedszkoleniepublicznecr.pl

Poznań – Dom Prowincjalny

Patron domu: MNP Niepokalanie Poczęta oraz św. Jan Ewangelista
Patron kaplicy: Chrystus Zmartwychwstały.
Rok założenia: 1919


Siostry zakupiły dużą posesję przy ul. Łazarskiej 37 i zorganizowały tu internat dla kształcącej się młodzieży. Z czasem otworzyły roczne kursy gospodarstwa domowego z internatem oraz trzyletnią szkołę zawodową z różnymi działami. Po podziale prowincji polskiej w 1937 roku dom ten stał się siedzibą przełożonej prowincji poznańskiej. Wojna 1939 roku całkowicie pozbawiła siostry środków do życia. Kilku siostrom udało się wyjechać do rodzin lub do Warszawy, a pozostałe w dwóch grupach zostały wywiezione do obozu pracy w Bojanowie. Dom zajęło najpierw wojsko niemieckie, a od października 1940 istniał tu Reichsbahnschulerheim dla 150 chłopców z instytucji kolejowej. Siostry powróciły do Poznania w marcu 1945 roku. Stopniowo otwierały przedszkole, szkołę przysposobienia krawiecko-bieliźniarskiego, kursy kroju i szycia, internat dla studentek, podjęły katechizację oraz pracę w biurach parafialnych. W 1954 roku nastąpiło przymusowe zajęcie lokalu internatu i przekazanie go pracownikom UAM, którzy z biegiem lat opuszczali zajęte pomieszczenia. W 1992 roku siostry otworzyły liceum ogólnokształcące, a w 2001 – gimnazjum. Również w 2001 roku została oddana do użytku sala sportowa – zmartwychwstańskie centrum sportu i rehabilitacji.


Msze św. w kaplicy domowej:
Niedziela:    7.30
Pn. – Pt.
(w ciągu roku szkolnego):  6.20
Soboty
:  7.00Adres:
ul. Głogowska 145, 60-206 Poznań
tel/fax: (61) 866 20 87
tel.: (61) 866 58 86
e-mail: dom.zmartwych@gmail.com
poznan@zmartwychwstanki.org.pl

Poznań – Wzlotowa

Patron domu i kaplicy: Najświętsze Sejce Jezusa
Rok założenia: 1976

To mały dom, zbudowany na parceli zapisanej zgromadzeniu testamentem. Siostry zaangażowały się w katechizację w parafii zmartwychwstańców pw. Imienia Maryi w Smochowicach oraz objęły opieką kilkunastoosobową grupkę dzieci w wieku przedszkolnym. Gdy katechizacja powróciła do szkół, siostry oddały się nauczaniu religii. W nowo utworzonej parafii pw. Świętych Cyryla i Metodego, do której siostry należą, podjęły pracę zakrystianki.


Adres:
ul. Wzlotowa 13, 60-411 Poznań
tel.: (061) 847 45 69

 

Rumia

Patron domu i kaplicy: Matka Boża Swarzewska
Rok założenia: 1937

Już od 1936 roku dojeżdżała do Rumii siostra z Wejherowa i prowadziła przedszkole. Komitet obywateli Rumia – Zagórze doprowadził do założenia domu zakonnego na miejscu. Siostry prowadziły przedszkole, szwalnię, Stację Opieki nad Matką i Dzieckiem oraz odwiedzały chorych w parafii. Wskutek działań wojennych musiały opuścić dom (15 XII 1939); powróciły w kwietniu 1945 roku i podjęły poprzedni apostolat: prowadzenie przedszkola, opiekę nad chorymi, troskę o kościół oraz pracownię szat liturgicznych. Po powrocie nauki religii do szkół (1990), siostry objęły katechizację, a od 2002 roku dom w Rumii jest również domem nowicjatu.

Adres:
ul. Świętopełka 14, 84-230 Rumia

tel.: (58) 771 11 71
tel./fax: (58) 771 15 38 – nowicjat

www.zmartwychwstankirumia.pl

nowicjat@wp.pl

Wejherowo
Patron domu i kaplicy: Matka Boska Ostrobramska
Rok założenia: 1934

Do Wejherowa zaprosił siostry burmistrz miasta w celu zreorganizowania i prowadzenia gimnazjum żeńskiego oraz otwarcia szkoły powszechnej, przedszkola i internatu. Pierwszą przełożoną wejherowskiego domu, a zarazem dyrektorką szkoły, była błogosławiona siostra Alicja Kotowska, która 24 października 1939 roku została aresztowana i rozstrzelana w Lasach Piaśnickich. 15 XI 1939 roku siostry otrzymały nakaz opuszczenia klasztoru. Powróciły w marcu 1945. Władze oświatowe zamknęły w 1950 roku obydwie szkoły, a w 1962 upaństwowiono przedszkole, zwalniając siostry z pracy. W nowej sytuacji siostry podjęły pracę katechetyczną oraz zakrystianek w wejherowskich parafiach, przyjmowały kapłanów na rekolekcje, grupy młodzieżowe i pielgrzymów w czasie odpustów kalwaryjskich. W latach 1991-2002 mieścił się tutaj nowicjat poznańskiej prowincji zgromadzenia. Obecnie, od 1992 roku, siostry prowadzą przedszkole, a 1 września 2000 roku została otwarta szkoła podstawowa, której patronką została bł. s. Alicja.


Adres:
ul. Klasztorna 9, 84-200 Wejherowo
tel.: (58) 672 12 80
tel./fax: (58) 672 64 05
www.szkolazmartwychwstanek.pl
szkola.podstawowa.cr@wp.pl