Charyzmat

Wierzymy, że charyzmat Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa jest darem Ducha Świętego danym naszych Założycielkom i przez nas dziedziczonym.

Jesteśmy powołane w Kościele do wielbienia Boga, który jest Miłością, pierwszy nas umiłował i zlecił nam misję głoszenia światu prawdy o Jego milości do każdego człowieka.

Jako Zmartwychwstanki w szczególny sposób uczestniczymy w Misterium Paschalnym Chrystusa, w którym najpełniej objawiła się miłość Trójcy Przenajświętszej. Odwzajemniamy tę miłość idąc z Chrystusem przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania i chwały.

Realizujemy nasz charyzmat gdy:

  • głosimy radosną nowinę, że Chrystus zmartwychwstał i żyje w nas
  • otwieramy się na działanie Ducha Świętego, aby poznać siebie w prawdzie i Jego mocą nieustannie umierać sobie i zmartwychwstawać do nowego życia
  • razem z Jezusem miłujemy wolę Ojca i wiernie ją pełnimy
  • radykalnie przeżywając naszą konsekrację zakonną jesteśmy znakiem przyszłego zmartwychwstania
  • tworzymy z Siostrami wspólnotę ożywioną prawdziwą miłością, prowadzącą do jedności serc
  • świadcząc o Chrystusie Zmarwtychwstałym jako zwiastunki nadziei, radości i pokoju, pracujemy w jedności z Kościołem nad moralno-religijnym odrodzeniem społeczeństwa

Codzienne spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym w Eucharystii jest naszym najpełniejszym uczestnictwem w Misterium Paschalnym. Z tego źródła jak i z całego życia liturgicznego Kościoła oraz modlitwy indywidualnej czerpiemy siłę do realizacji naszego charyzmatu.

Najświętsza Maryja Panna
, Matka Boga i Matka życia Chrystusowego w nas, zajmuje szczególne miejsce w naszym życiu. Miłujemy Ją, czcimy oraz naśladujemy jako najdoskonalszy wzór wiernej współpracy z Chrystusem nad realizacją Bożego Planu Zbawienia.