Przedszkole w Brusach

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
im. św. Józefa

ul. Szkolna 14, 89-632 Brusy
tel. (052) 398 30 42
fax (052) 398 22 44

brusycr@wp.pl

036 (2)
144
brusy – kaplica 02a
brusy 02a
brusy 05
brusy 06
brusy 07
brusy 09