Współpraca z parafią

W pierwszej regule naszego Zgromadzenia z 1882r. napisanej przez o. Piotra Semenenkę CR czytamy:


Parafia powinna być uważana przez siostry za prawdziwą rodzinę dobrze urządząną i ściśle zjednoczoną w duchu i miłości Chrystusa Pana;
powinna w myśli i pragnieniach sióstr być podobna do szczęśliwej społeczności pierwszych chrześcijan gdzie mnóstwo wierzących miało jedno serce i jedną duszę.

W trudzie budowania wspólnoty parafialnej siostry uczestniczą jako:

  • katechetki – wspierając duszpasterzy w przekazywaniu Ewangelii dzieciom, młodzieży i dorosłym;
  • zakrystianki – troszcząc się o świątynie, miejsca spotkań wspólnoty ludu Bożego.

Ponadto ułatwiają pracę kapłanom, prowadząc niekiedy kancelarie parafialne. Niemal wszędzie tam, gdzie żyją i pracują, śpieszą zmartwychwstanki z pomocą charytatywną.

Szczególną formą katechizacji są dni skupienia czy pomoc w rekolekcjach parafialnych, które niosą pomoc szukającym prawdy, dobra i piękna. Religijnemu odrodzeniu służą również pielgrzymki organizowane przez siostry do sanktuariów maryjnych, do Matki i wzoru wszystkich katechetów.