Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem
bł. Matki Celiny


Bądź uwielbiony, Panie Jezu,
który udzieliłeś błogosławionej Celinie
daru szczególnego umiłowania tajemnicy paschalnej
i pragnienia wypełnienia Twojej świetej woli.
Ufając w Twoją bezgraniczną miłość do nas,
prosimy Cię za jej wstawiennictwem o łaskę (…).
Spraw, o Panie, aby Kościół mógł radować się
zaliczeniem służebnicy Twojej Celiny
do grona świętych
dla większej chwały Twojej i naszego dobra.
Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem,
w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Tekst modlitwy do pobrania
Tekst litanii do pobrania

Życiorys


 

Litania do bł. Celiny

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Józefie
Błogosławiona Celino, od urodzenia ubogacona licznymi łaskami
Błogosławiona Celino, od dziecka pragnąca naśladować Chrystusa
Błogosławiona Celino, wrażliwa na natchnienia Ducha Świętego
Oddana i wierna małżonko
Przykładna i kochająca matko
Ofiarna i pełna pobożności wdowo
Matko Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek
Głosicielko Dobrej Nowiny o Zmartwychwstaniu
Apostołko Chrystusa Zmartwychwstałego
Błogosławiona Celino, któraś we wszystkim szukała woli Bożej
Błogosławiona Celino, któraś nieustannie umierała samej sobie
Błogosławiona Celino, któraś wciąż zmartwychwstawała do nowego życia w Chrystusie
Wychowawczyni dzieci i młodzieży w miłości i prawdzie
Mistrzyni w kształtowaniu dusz Bogu poświęconych
Nauczycielko ucząca zawierzenia Bogu w każdej sytuacji
Któraś otrzymała dar żarliwej modlitwy i kontemplacji
Któraś mężnie pokonywała własne słabości
Któraś szła drogą przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania i chwały
Błogosławiona Celino, wzorze uczennicy w szkole życia duchowego
Błogosławiona Celino, wzorze służebnicy Pańskiej
Błogosławiona Celino, wzorze żony, matki, wdowy i zakonnicy
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiona Celino
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, który w ogromie Twego miłosierdzia sprawiłeś wielkie dzieła w duszy Twojej służebnicy Celiny, spraw, aby jej wstawiennictwo obudziło w nas pragnienie podążania drogą krzyża, która prowadzi do udziału w radości zmartwychwstania i chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.