Modlitwa


Modlitwa o łaski za wstawiennictwem
Czcigodnej Sługi Bożej Jadwigi Borzęckiej

O Chryste Ukrzyżowany i Zmartwychwstały,
który sam nas zapewniłeś:
„Proście a otrzymacie”,
błagam Cię z niezachwianą ufnością,
abyś udzielił mi łaski (…) za przyczyną
Sługi Twej Jadwigi,
która naśladując Cię wiernie,
niosła swój codzienny krzyż
i szczególnie umiłowała
tajemnicę Twego Zmartwychwstania.
Spraw, Panie,
aby Kościół mógł radować się
wyniesieniem na ołtarze
Sługi Twej Jadwigi,
ukazując w niej wzór życia
tajemnicą paschalną.
Amen. Alleluja