Dni skupienia w Wejherowie

Przerwa Świąteczna i zbliżający się Nowy Rok sprzyja refleksji: jak przeżyję nadchodzący rok? Najpiękniejsze, chociaż czasem nie najłatwiejsze odpowiedzi płyną z relacji z Bogiem. Temu służył czas ostatnich dni skupienia. Bóg jest Panem naszych planów, naszej przyszłości i zna nas najlepiej, więc najpewniej przy Nim „układać” swoją przyszłość. A skoro to czas kolędowy dlatego udałyśmy się wraz z dziewczętami pokolędować do domu nowicjatu w Rumi, gdzie zostałyśmy gościnnie przyjęte przez Siostrę Mistrzynię i Siostry Nowicjuszki. Więcej relacji na zdjęciach w zakładce: Zatrzymane w kadrze w podstronie: dla młodych.