Czym jest powołanie?

„Powołanie jest wewnętrznym wezwaniem łaski, które zapada w duszę jak ziarno, aby w niej dojrzewać”. (Jan Paweł II, 14.12.1980r. podczas modlitwy „Anioł Pański”)

„Powołanie jest wezwaniem najwyższej i suwerennej woli Boga. Musi jednak znaleźć drogę do serca, przeniknąć w głąb myśli, woli, uczuć człowieka, aby kształtować jego decyzje moralne. Młody człowiek potrzebuje środowiska rodzinnego, które pomoże mu uświadomić sobie to wezwanie i rozwinąć cały jego potencjał”. (Jan Paweł II, 31.12.1989r. podczas modlitwy „Anioł Pański”)

„Powołanie jest myślą opatrznościową Stwórcy względem każdego człowieka, jest Jego ideą – projektem, jakby marzeniem, które jest w sercu Boga ponieważ los stworzenia leży Mu na sercu. Bóg – Ojciec pragnie, by było ono różne i specyficzne dla każdego żyjącego” (Nowe powołania dla nowej Europy ,1998 – „In verbo Tuo…”,13)

Powołanie „to wola Boża, głos Jego pojęty i poczuty za Jego łaską w sumieniu, a wołający /…/ , aby Mu się oddać zupełnie na miłość i służbę” (List ks. Piotra Semenenki CR do Jadwigi Borzęckiej w 1882; obecnie Sługi Bożej )