Wieczór przed niedzielą Miłosierdzia

W sobotę 02 kwietnia przed Uroczystością Miłosierdzia wielbiłyśmy Zmartwychwstałego Pana w parafii Chrystusa Króla i bł. s. Alicji Kotowskiej w Wejherowie. Wraz z uczniami podążającymi do Emaus rozgrzewaliśmy swoje serca Bożym Słowem, które wyjaśniał nam ks. Mateusz Zawadzki. Dziękowaliśmy za dar Bożego Słowa w naszym życiu podczas modlitwy uwielbienia. Nasze serca pałały gdy mogliśmy wpatrywać się w Boga ukrytego w Najświętszym Sakramencie i gdy z głęboką świadomością i wdzięcznością przechodziliśmy przez Bramę Miłosierdzia. Dzięki zespołowi mogliśmy Pana uwielbiać śpiewem (a kto śpiewa podwójnie się modli 🙂 ). W roku Miłosierdzia było to nasze dziękczynienie za 125.- lecie istnienia Zgromadzenia. Następnego dnia w tejże parafii dzieliłyśmy się, dzięki życzliwości ks. proboszcza Daniela Nowaka, historią i charyzmatem Zgromadzenia z parafianami. O godz. 10.00 podczas sumy uroczyście dziękowałyśmy za dar powołania Sióstr Zmartwychwstanek w Kościele. Poniżej fotorelacja.