ŚDM- spotkanie młodzieży zmartwychwstańskiej

Alleluja! Chwała Panu! Bóg przychodzi do nas z miłością każdego dnia. Żyjmy nieustannym wielbieniem Boga. Dzisiejszego wieczoru spotkaliśmy się w wielkiej rodzinie zmartwychwstańskiej, aby uwielbiać Boga modlitwą, tańcem, radością, obecnością. Alleluja!!!