Pielgrzymka do Matki Bożej Tuleckiej

W 40. rocznicę papieskiej koronacji figury Tuleckiej Pani oraz 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej – zawierzając nowy rok szkolny i wszystkie sprawy naszej Ojczyzny i Kościoła – s. Aleksandra Maria i s. Iwona Maria udały się na uroczystość odpustową z pieszą pielgrzymką z parafii św. Rodziny i z parafii- Chrystusa Sługi. Jak co roku, pobłogosławił nam na drogę ks. Proboszcz Rafał Czerniejewski a towarzyszył diakon Damian Koper. Ze śpiewem i modlitwą przemierzaliśmy ulice Poznania, pola i lasy, podziwiając rodziców motywujących swe dzieci, dla których doświadczenie drogi było trudem podejmowanym czasem po raz pierwszy. Na miejscu dołączyła do nas s. Maria Bernadeta, która, jak się okazało, uczestniczyła w uroczystości koronacji przed 40. laty. Mszę św. celebrował ks. Bp Zdzisław Fortuniak, który w kazaniu wspomniał o wydarzeniach sprzed 80. i 40. lat, nawiązując także do współczesnej sytuacji w Polsce – z troską podkreślając trudne położenie rodzin, dzieci i młodzieży. Zaakcentował on potrzebę zapalania serca do coraz większego entuzjazmu, by żyć po chrześcijańsku w codzienności.