Brusy- Rycerstwo Niepokalanej

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, to patronalne święto Rycerstwa Niepokalanej.

Rycerstwo  Niepokalanej,  które prowadzą siostry  w Brusach  liczy  66 członków.

Młodzież i dzieci należąca do  Rycerstwa rozpoczęły  swoje świętowanie od udziału we Mszy Świętej  w kościele parafialnym.  Kolejnym punktem programu  było spotkanie w przedszkolu sióstr.  A tam na wszystkich czekał  wielki i bardzo smaczny tort, który przygotowała pani Małgosia – mama Weroniki, a na nim płonące 4 świece, co oznaczało, że  Rycerstwo  Niepokalanej  w Brusach  liczy  już 4 lata.
Z płonącymi świeczkami  uporały się  najstarsze Rycerki – Agnieszka i Emilia oraz jeden  z najmłodszych  kandydatów  na Rycerza Niepokalanej – Kacper.

Kolejnym  punktem programu było uroczyste rozpoczęcie I etapu formacji przez nowych kandydatów.

Bogu niech będą dzięki za te młode serca, które chcą zdobywać siebie i świat dla Jezusa  pod opieką Niepokalanej.